PUISI SEBAB AKIBAT

hukum sebab akibat itu tak mutlak sah sulaya seperti contoh puisi sajak syair berikut


Puisi Sebab Akibat.

Sebab orang makan timbullah kenyang
Sebab orang minum berakibat segar
Sebab belajar menjadi pintar
Sebab malas tentu bodoh

Sebab pastikah berakibat?
Apa sebab dunia ini lahir?
Sebab ada yang menciptakan
Sebab apa diciptakan?
Sebab kerja pencipta itu Boleh
Boleh berbuat boleh tidak

Sebab apakah terjadi hujan
Sebab apakah ada siang malam
Sebab apakah aku bertanya sebab

Sebab tak musti berakibat
Pastikah karena perkawinan lahir dua insan?
Lalu mau dikemanakan Sang Adam, Sang Hawa, Sang 'Isa

-Blog Semblothongan

smk 3 tegal blog semblothongan...